รูปปั้นมังกรและม้า

รูปปั้นมังกรและม้า

ของตั้งโชว์ในบ้าน
มังกรและม้า ถือเป็นสัตว์มงคลอันดับต้นๆที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิ่งมงคล โดยมังกรจะเป็นตัวแทนของพลังอำนาจ บารมีและความยิ่งใหญ่เหนือสรรพสั…
Read More